Tietoja

Yleistä tietoa Luontais-Kauneushoitola Koin toiminnasta

Tietosuoja
Hoidot suoritetaan ystävällisessä, rehellisessä, kohteliaassa ja asiakasta kunnioittavassa ilmapiirissä. Hoitola sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen koskien asiakkaan hoitoja ja henkilötietoja. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle ilman asiakkaan itsensä lupaa. Hoitola pitää rekisteriä asiakkaistaan, kerätyt tiedot ovat vain ja ainoastaan hoitotarkoitusta ja asiakkaan tavoitettavuutta varten. Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille, asiakas voi halutessaan saada kopion itseään koskevista tiedoista. Rekisterissä on vain ne tiedot, mitkä asiakas on itsestään halunnut antaa. Mitään asiakkaan tietoja ei käytetä markkinointi- tai mainostarkoituksiin ilman hänen lupaansa.

Asiakkaiden henkilötietoja ja hoitotietoja ei säilytetä samassa paikassa. Asiakkaan rekisteritiedot säilytetään lukitussa (Abloy), palo- ja murtosuojatussa kaapissa, jonka avain on yhden henkilön (tietosuojavastaava) hallussa. Asiakkaan hoitotiedot ovat tietokoneella, joka ei ole kytketty internettiin. Tietokone on salasanasuojattu ja hoitotiedot ovat salattu ja niihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka vaihtuvat säännöllisin välein.

Mikäli asiakas ei ole käynyt hoidossa 5 vuoteen, hänen sekä hoito- että rekisteritietonsa poistetaan. Jos asiakas tulee hoitoon tämän ajan jälkeen, hänen tietonsa käsitellään kuten uuden asiakkaan.

Ammattitaito
Kaikki hoitolassa suoritetut hoidot ovat ammatti-ihmisen tekemiä ja hänellä on tarvittava koulutus kaikkeen siihen, mitä hän tekee. Hoitajalla on myös pitkä ammattikokemus vuosikymmenien ajalta. Hoitaja jatkokouluttaa itseään jatkuvasti ja seuraa alan kehitystä.
Hoitola ottaa vastuun vain omasta toiminnastaan, asiakas vastaa omasta toiminnastaan. Mikäli asiakas jättää oleellisia hoitoon liittyviä asioita kertomatta tai kieltäytyy kertomasta, virhevastuu siirtyy asiakkaalle. Tällaisia asioita ovat mm. sairaudet ja lääkitys sekä valehtelu oleellisissa hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Jos asiakas ei noudata hoitoon oleellisesti liittyviä kotihoito-ohjeita tai jälkihoito-ohjeita, asiakas vastaa silloin itse mahdollisista hoidon aiheuttamista haittavaikutuksista.
Lääkärit päättävät lääkityksestä, hoitola ei puutu asiakkaan lääkitykseen tai sairauksiin. Hoitola ei tee länsimaisen lääketieteen diagnooseja sairauksista, eikä määrää reseptilääkkeitä tai anna sairaslomaa. On kuitenkin hoitoja, joita ei voi tehdä, jos asiakkaalla on tietty lääkitys ja/tai tiettyjä sairauksia. Mikäli asia on epäselvä, hoitoa ei tehdä. Asiakasta voidaan kehottaa käymään lääkärissä.
Hoitola antaa kuitenkin arvioita oman asiantuntemuksensa puitteissa hoitolan omiin hoitoihin liittyvissä tilanteissa ja asioissa. Muiden hoitoloiden hoitoihin tai niiden tekemiseen hoitola ei ota kantaa. Tarvittaessa asiakasta voidaan kehottaa kokeilemaan muita hoitomuotoja.
Mitkään hoitolan antamat hoidot eivät paranna sairauksia. Sairauksien hoito kuuluu lääkäreille. Hoitola tarjoaa luontaishoitoja ja kauneushoitoja sekä täydentäviä hoitomuotoja, ei vaihtoehtohoitoja  tai uskomushoitoja. Täydentävä hoitomuoto tarkoittaa että hoito täydentää asiakkaan muuta hoitoa ja auttaa hänen kehoaan ja mieltään voimaan paremmin, niin että keho ja mieli voivat aloittaa oman parannustyönsä, jatkaa omaa parannustyötään tai terveellä ihmisellä auttaa pitämään ihminen terveenä. Luontaishoitojen  tarkoitus on ihmisen hyvä olo, terveenä, kauniina ja elinvoimaisena pysyminen koko ihmisen elämän ajan. Kauneushoidot ovat tarkoitettu kaunistamiseen.
Kaikki hoidot ovat mahdollisimman luonnonmukaisia eli hoitojen toteutuksessa käytetään luonnonmukaisia menetelmiä ja mahdollisimman vähän allergiaa aiheuttavia tai luontoa vahingoittavia kemikaaleja.
Hoitola hyväksyy monet muut hoitomuodot, vaikka ei itse niitä tee tai toteuta. Kuitenkin jos näyttää siltä että asiakas vahingoittaa itseään enemmän jollakin hoitomuodolla kuin parantaa, voidaan kehottaa asiakasta miettimään onko kyseinen hoitomuoto hänelle tarkoituksenmukainen. Asiakas päättää mitä asialle tekee aivan itse. Asiakkaalla on aina valinnan vapaus.
Mikäli asiakas kokee että häntä on jossain muualla kohdeltu epäasianmukaisesti, asiakasta voidaan kehottaa ottamaan yhteyttä ja selvittämään asia sen tahon kanssa, missä epäasianmukaisuus on tapahtunut. Hoitola ei sovittele asiakkaan ja muiden tahojen ristiriitoja, eikä ota niihin kantaa.

Allergiset asiakkaat
Hoitaja ei tupakoi ja on täysin raitis. Hänellä ei ole lemmikkieläimiä. Hän ei käytä ihollaan hajusteita tai kynsissä kynsilakkaa ja kaikki hoitolatekstiilit pestään allergialiiton suosittelemilla pesuaineilla, jotta mahdolliset allergiset reaktiot hoidoissa minimoidaan. Hoitola on minimoinut allergiaa aiheuttavien aineiden käytön myös hoidoissa. Hoitolassa suoritetaan 24 tunnin lappu-testi mahdollisesti allergisoiville aineille (esim. kestovärit, ihokarvojenpoistovaha, ripsipermanenttiaineet, ripsiliimat, hennaväri, itseruskettavat aineet) ja aina kun asiakas niin haluaa, viikkoa ennen varsinaista hoitoa tai konsultaation yhteydessä. Testi tehdään yleensä korvan taakse, kyynärtaipeeseen tai johonkin huomaamattomaan paikkaan. Reaktio tulee joko heti tai muutaman tunnin viivästyneenä, jos allergiaa on. Mikäli testi oli positiivinen – tuli reaktio, asiakkaan on syytä ottaa yhteyttä hoitolaan. Jos negatiivinen – ei reaktiota, hoidon voi tehdä. Jos asiakas kieltäytyy testistä ja saa allergisen reaktion itse hoidosta tai kyseisestä aineesta, hän ei voi vaatia hoitolalta korvauksia.
Aina allergian alkusyytä ei voida jäljittää.
Asiakas voi halutessaan tuoda mukanaan omat hoitoaineet hoitoa varten.
Joskus kuitenkin asiakas voi saada allergisen reaktion, tietämättä itse olevansa allerginen kyseiselle aineelle. Tällaisessa tapauksessa ei hoitolaa, eikä asiakasta voida pitää vastuullisena allergian aiheuttamiseen.

Ekologia ja hygienia
Hoitola kannattaa ekologisia arvoja, joten hoitolatekstiilit ovat materiaalia, jonka voi pestä sterilisaation vaatimissa lämpötiloissa.
Kaikki käytettävät välineet ovat steriilejä ja mikäli steriliteettiä ei voida taata – kertakäyttöisiä tai pelkästään yhden asiakkaan käytössä.
Hoitojen aikana noudatetaan hyvää hygieniaa ja siisteyttä. Hoitopaikka siivotaan jokaisen asiakkaan jälkeen ja koko hoitola siivotaan kerran päivässä. Tarvittaessa useammin.
Hoitotilassa ei sallita ruokatarvikkeita, eikä lemmikkieläimiä. Tupakointi sisätiloissa ja hoitolan alueella on kielletty.
Mikäli asiakkaalla on matkapuhelin mukana, hänen on suljettava se tai laitettava äänettömälle hoidon ajaksi. Matkapuhelimia, tietokoneita tai muita elektronisia laitteita ei saa tuoda alueelle, missä hoitoja tehdään. Ne voivat särkyä.

Yksityisyys ja intimiteettisuoja
Osa ihmisistä tulee hoitoon sosiaalisen kontaktin takia jutellakseen ja osa ihmisistä tulee nauttimaan rauhasta ja hiljaisuudesta. Osa hoidoista on ns. ”hiljaisia hoitoja”, eli niiden aikana keskustelu pidetään minimissä ja asiakkaan rentoutumisella on suurempi osa.
Asiakkaan yksityisyys ja säädyllisyys pyritään takaamaan hoitotilanteessa. Hoitotilassa on läsnä kerrallaan vain kaksi henkilöä, asiakas ja hoitaja. Poikkeuksena lapsiasiakkaat, mistä seuraavassa kappaleessa lisää. Mikäli hoito- tai tutkimustilanne vaatii asiakasta riisuutumaan, vähentämään vaatekappaleita tai pukeutumaan hoitoasuun, asiakas voi tehdä sen yksityisessä tilassa tai sermin takana. Asiakkaalle annetaan tarvittaessa hoitoasu tai suojaava pyyhe. Asiakkaan yksityisyyttä kunnioitetaan ennen hoitoa, hoidon aikana ja sen jälkeen.

Lapsiasiakkaat
Hoito lapselle tehdään vain vanhemman tai holhoojan luvalla. Lapsiasiakkaaksi luetaan kaikki alle 18-vuotiaat asiakkaat. Huoltajan läsnäoloa hoidossa ei vaadita, mutta se on suotavaa ainakin konsultaation aikana. Hyvin pienten lasten hoidossa huoltajan läsnäoloa vaaditaan.
Lapselle voidaan tehdä konsultaatiossa hoitosuunnitelma, huoltajan vastuulla on, miten se voidaan  toteuttaa. Mitä tulee hoitotoimenpiteisiin, huoltaja voi suostua tai kieltäytyä lapsen puolesta. Huoltajan sana on lopullinen, yli 18-vuotiaat saavat itse päättää omasta hoidostaan. Huoltaja on vastuussa myös lapsen hoitoon tulosta ja hoidon maksamisesta viime kädessä.

Ristiriitatilanteet
Asiakkaalle voidaan suositella tarvittaessa kotihoitotuotteet asiakkaan haluamasta hoitosarjasta. Pakkomyyntiä ei ole, eikä asiakkaan tarvitse sitoutua mihinkään hoitosarjaan, mihin hän ei halua. Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen.
Asiakas voi myös haluta hoitoja, jotka eivät hänelle sovi (sairauden, lääkityksen tai jonkun muun syyn takia). Hoitolalla on oikeus kieltäytyä tekemästä näitä hoitoja.
Jos sovittuun aikaan ei pääse tulemaan, ajanvaraus on peruttava viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa.  Peruuttamattomasta ajasta peritään käyntipalkkion suuruinen maksu eli 100 % hoidon hinnasta. Peruutuksen voi tehdä puhelimitse (puh. 040 6522 881) klo 11.30 -13.00, sähköpostilla (hoitola@mail.com) vuorokauden ympäri tai tekstiviestillä (puh. 040 65 22 88 1) vuorokauden ympäri. Hoito on peruttu kun asiakas saa vahvistusviestin 24 tunnin kuluessa peruutuksesta.
Jos asiakas myöhästyy paljon sovitusta hoitoajasta, hoitolalla on oikeus kieltäytyä tekemästä hoitoa ja periä hoidon hinta. Jos asiakas ei peru hoitoa ajoissa ja ei saavu lainkaan varattuun hoitoon, häneltä peritään täysi hoidon hinta. Jos asiakas on vähän myöhässä ja hoito voidaan kuitenkin tehdä, asiakas ei saa alennusta hoidon hinnasta, vaikka hoito jäisi vajavaiseksi.
Jos hoito jää hoitolasta johtuvista syistä vajavaiseksi, hoitola voi hyvittää osan hoidon hinnasta. Mikäli hoitolan aikataulu pettää niin pahasti että hoitoa ei ehdi tehdä lainkaan, asiakas on oikeutettu uuteen hoitoon korvauksetta. Aika hoitoon varataan erikseen.
Ylivoimaisen esteen sattuessa mm. luonnonkatastrofi, sähkökatko, hoitolaitteen hajoaminen, äkillinen sairastapaus tai muu niihin verrattava syy ei oikeuta asiakasta saamaan korvausta hoidon peruuntumisesta.
Ristiriitatilanteissa hoitola pyrkii löytämään ratkaisun ongelmaan. Asiakkaan tyytyväisyydestä kun riippuu koko hoitolatoiminta. Voit valittaa, jos havaitset palvelutasossa heikkoutta, hygieniapuutteita, epäystävällistä palvelua, et saa vastauksia hoitoasi koskeviin kysymyksiin, hoito on mielestäsi riittämätön (kerro miten) tai hoitaja on myöhässä hoitoajasta. Jokaisella hoitolalla on omat hoitokäytäntönsä ja jokaisella hoitajalla on oma persoonallinen tapansa tehdä hoito, et voi valittaa, jos saat erilaisen hoidon, kun jossain toisessa hoitolassa. Kahta samanlaista hoitajaa ja hoitolaa ei ole olemassakaan. Kysy mieluummin etukäteen mitä hoitoon kuuluu, samankin hoitonimikkeen alla voidaan tehdä hyvin erilaisia hoitoja, hoitolasta riippuen.
Mikäli hoitolan toiminnassa tai hoidoissa on huomautettavaa, on toivottavaa että henkilö, joka huomautettavaa löytää, kertoo sen rehellisesti kasvokkain mahdollisimman pian havaittuaan asian. Rakentava kritiikki otetaan huomioon ja mikäli tarvetta muutostoimiin on, ne tehdään. Mikäli hoitolaan, hoitoihin tai henkilökuntaan kohdistuu vääriä syytöksiä, hoitola voi nostaa kunnianloukkaussyytteen vääriä syytöksiä esittäviä vastaan. Nimettömät herjaavat puhelinsoitot siirrämme poliisitutkintaan. Ilmoitamme myös kaikki varkaustapaukset ja muut väärinkäytökset poliisille.

Konsultaatio
Hoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja asiakkaan yksityisyys pyritään suojaamaan konsultaation aikana.
Mikäli kysymyksessä on tuttu henkilö tai uudestaan tuleva jo muissa hoidoissa  käynyt asiakas, joka on tulossa uuteen hoitoon, konsultaatio voi kestää 15-30 min. ja voidaan tehdä ennen hoidon aloittamista. Uusilla asiakkailla konsultaatio kestää yleensä 30-60 min ja on hyvä tehdä muutamaa päivää tai viikkoa aikaisemmin ennen hoitojen ottamista, varsinkin jos tarvitaan allergiatestiä.
Ennen minkään hoidon tekoa on erittäin tärkeää keskustella hoitoon liittyvistä  asioista. Tarkoitus on estää väärinkäsitykset ja väärinymmärrykset sekä välttää hoitovirheet. Tämän vuoksi konsultaation tekeminen on tärkeää, kun kysymyksessä on uusi asiakas.
Asiakkaalle pyritään tarjoamaan paras mahdollinen juuri hänelle sopiva hoito, hoitosarja tai yhdistelmähoito. Konsultaation aikana keskustellaan asiakkaan hoitotarpeista ja kerrotaan hänelle sopivista hoitomuodoista sekä myös siitä, milloin hoitoa ei tehdä ja miksi ei. Konsultaatiossa kerrotaan rehellisesti hoitojen hyvät ja huonot puolet.
Asiakkaalle selitetään mitä hoitoon kuuluu, mitä hoidon aikana tehdään, millainen tulos sillä on mahdollista saada aikaan juuri hänelle sekä mitä jälkihoitoon kuuluu sekä hoidon kesto ja hinta. Asiakkaalle laaditaan hoitosuunnitelma, jolla hoidoista saadaan hänelle paras mahdollinen hyöty. Hoitolahoidossa pyritään synergiseen hoitotulokseen, jolloin toinen hoitomuoto aina vahvistaa toisen hoitomuodon hoitotulosta. Eri menetelmiä yhdistämällä saadaan yleensä tehokas ja yksilöllinen hoitovaikutus. Hoitosuunnitelma sovitetaan asiakkaan elämäntilanteeseen sopivaksi.
Asiakkaalta kysellään kysymyksiä ja myös asiakas voi kysyä kysymyksiä hoitoon liittyen.
Konsultaation lopuksi varmistetaan että asiakas on ymmärtänyt asian ja tarvittaessa ohjataan asiakas muualle hoitoon tai lääkäriin, mikäli hänelle ei hoitoa voida sairauden tai jonkin muun syyn takia tehdä.
Konsultaation aikana täytetään esitietolomake ja konsultaatiolomake, joiden tiedot asiakas allekirjoituksellaan varmistaa oikeiksi. Esitietolomake ja konsultaatiolomake ovat vain ja ainoastaan hoitokäyttöä varten, niitä ei luovuteta ulkopuolisille. Esitietolomakkeesta ja konsultaatiolomakkeesta ei vaitiolovelvollisuuteen perustuen saa ottaa kopioita ulkopuolisille. Asiakas voi kuitenkin pyynnöstä saada omat esitietonsa. Konsultaatiolomakkeesta asiakas saa kopion itselleen.
Konsultaatio ei sido asiakasta mihinkään hoitoon. Asiakas päättää viime kädessä haluaako hän hänelle suositellun hoidon tai suositellut hoidot.
Konsultaation jälkeen voi tehdä ajanvarauksen, jos siltä tuntuu. Asiakasta ei kutsuta, eikä pakoteta hoitoon, kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen.

Mitattavat hoitotulokset sarjahoidoissa
Hoitola seuraa asiakkaiden hoitotuloksia sarjahoitojen aikana. Alkutilanne ennen hoidon alkua kartoitetaan hyvin (konsultaatio ja alkututkimus), jokaisella hoitokerralla kirjataan ylös mitä on tehty ja mitataan edistyminen. Tämä voidaan tehdä valokuvaamalla tai mittaamalla eri menetelmillä, riippuen hoidosta.
Kaikissa hoidoissa pyritään mahdollisimman hyvään REALISTISEEN hoitotulokseen kohtuullisen ajan puitteissa.
Hoitola pyrkii saavuttamaan ne hoitotulokset, mistä on sovittu asiakkaan kanssa. Sovittu hoitotulos tarkoittaa että sekä hoitaja että asiakas ovat sitoutuneet tähän hoitotavoitteeseen ja että molemmat ovat samaa mieltä alkutilanteesta, edistymisestä ja lopullisesta hoitotuloksesta.
Mikäli asiakkaan vaatimus hoitotuloksesta on kohtuuton, hoitola voi kieltäytyä suorittamasta hoitoa. Asiakas voi myös keskeyttää hoitosarja halutessaan tai jatkaa hoitosarjaa pitemmälle kuin on suositeltu, jos siltä tuntuu. Sarjahoidot perustuvat myös vapaaehtoisuuteen.
Hoitotulokseen vaikuttavat monet eri seikat ja jokainen ihminen on yksilö, toinen edistyy nopeammin ja toinen hitaammin. Joku noudattaa kotihoito-ohjeita pilkuntarkasti ja toinen ei. Mitään takuutulosta hoidosta ei voida koskaan antaa – kaikki alkuarviot ovat aina arvioita. Edistyminen ja lopullinen hoitotulos näkyvät yleensä vasta viikkojen tai kuukausien päästä, laihdutushoidoissa voi mennä vuosiakin.
Sarjahoidot vaativat aina kärsivällisyyttä. Yhden hoitokerran ihmeitä tapahtuu aika harvoin.  On hyvä muistaa että mitä kauemmin vaiva on ollut, sitä kauemmin kestää siitä selviäminen. On olemassa sairauksia ja vaivoja, joihin ei ole vielä keksitty parannuskeinoa, silloin voimme vain auttaa sinua elämään sairautesi kanssa ja helpottamaan oloasi.

Kelakorvaukset
Suomessa luontaishoidoista ei saa Kela-korvausta, jos tulet jostain muusta Euroopan maasta, jossa hoidot korvataan, ota oman maasi korvauslomake mukaan. Myöskään kauneushoidoista ei saa Kela-korvausta. Täydentävistä hoitomuodoistakaan ei saa Kela-korvausta.

Lahjakortit
Hoitoihin on saatavissa lahjakortteja. Lahjakortti voi olla tarkoitettu tiettyyn hoitoon tai kirjoitettu tietylle rahasummalle, jolla voi ostaa hoitoja.
Mikäli lahjakortin saaja ei ole aikaisemmin käynyt hoitolassa, hänelle on hyvä varata myös konsultaatioaika.
Jos käy niin että lahjakortin saajalle ei hoitoa voida tehdä, silloin lahjakortin saaja on oikeutettu saamaan kortin arvon rahana, kun kortti toimitetaan hoitolaan sen voimassaoloajan puitteissa.
Jos kortin voimassaoloaika on mennyt umpeen, eikä siihen ole pyydetty pidennystä ajoissa, asiakas ei ole oikeutettu saamaan rahojaan takaisin.
Hoitola lunastaa vain omat lahjakorttinsa. Lahjakortit on numeroitu väärinkäytösten estämiseksi. Numeroimaton lahjakortti ei kelpaa maksuksi hoidosta.

Maksaminen
Maksuksi käy vain käteinen raha eli eurot. Hoitolassa on käytössä seteleiden tunnistuslaite. Maksusta saa kuitin.

Milloin ei hoideta
Seuraavat tilat vaativat hoitavan lääkärin luvan hoidolle:
Turvotus, joka johtuu sairaudesta
Psyykkiset ongelmat
Epilepsia
Äskettäin tehty leikkaus
Diabetes
Ihosyöpä
Välilevyongelmat
Diagnostisoimaton kipu
Reseptilääkkeiden käyttö
Piiskaniskuvamma niskassa (whiplash)

Hoitoa voi rajoittaa eli hoitoa ei voida antaa tai se voidaan antaa vain osittain:
Kuume – ei hoideta
Tarttuva tauti – ei hoideta
Huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisuus – ei hoideta
Ripuli ja oksentelu – ei hoideta
Allergia – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen allergiasta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Ekseema – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Diagnostisoimaton patti tai muhkura ihossa – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Paikallinen turvotus – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Tulehdus – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Avohaava – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen haavasta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Arpikudos (2 vuotta isosta leikkauksesta ja 6 kuukautta pienestä) – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen arvista ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Auringonpolttama – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Hormoni-implantti – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Luunmurtuma (vähintään 3 kuukautta) – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Poskiontelon tulehdus – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito- alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Hermosärky – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Migreeni/Päänsärky – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Yliherkkä iho – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen yliherkkyydestä ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Botox – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Retinoli tai A-vitamiinijohdokset (Roaccutan) – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Ihoallergiat – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen allergiasta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Silmätulehdukset – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Hermopinteet käsiteltävällä alueella – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä
Hermotulehdus – osittainen hoito tai ei hoideta, riippuen hoito-alueesta ja mihin hoitoon asiakas on pyrkimässä

Sähköisiä hoitoja ei anneta:
Sydänsairaudet – sydämentahdistin voi pysähtyä, heikko sydän ei välttämättä kestä hoidon aiheuttamaan lisääntynyttä verenvirtausta
Yliherkkä iho – lisääntynyt verenvirtaus voi aiheuttaa lisää ärsytystä ja pahentaa ongelmaa
Epilepsia – sähkövirta voi aiheuttaa epileptisen kohtauksen
Raskaus – sähkövirtaa ei saa johtaa kehon läpi, voi aiheuttaa keskenmenon
Diabetes – ihotunto voi olla heikko, joten asiakas ei tunne milloin virta on liian voimakas, ihon paranemiskyky on heikko, iho voi olla myös ohentunut, joten mustelmia tulee herkästi
Metallia kehossa (metallilevyt, ruuvit, hammasraudat, implantit, kranaatinsirpaleet ym.) – metalli johtaa sähköä ja seurauksena voi olla palovammoja alueelle
Ihotunnon puutokset – asiakas ei tunne virran voimakkuutta
Akuutti reuma – tulehdustila, jolloin ei hoideta
Osteoporoosi – osa sähköistä hoidoista aiheuttaa lihaksiin liikkeitä, lihakset ovat kiinnittyneet luihin, murtumavaara (sähköiset hoidot, jotka eivät aiheuta lihasliikkeitä voidaan tehdä)
Hermopinteet – sähkö voi ärsyttää hermoja ja pahentaa kipua
Lävistykset – lävistyskoru poistettava hoidon ajaksi

Asia harkitaan aina hoito- ja asiakaskohtaisesti. Muitakin estäviä tekijöitä hoidolle voi olla, ne käydään hoitokohtaisesti läpi ajanvarauksen yhteydessä kun varaat ensimmäistä hoitoaikaa.